Wojciech Wikipedia

Image Result For Wojciech Wikipedia

Image Result For Wojciech Wikipedia

  • Wojciech Wikipedia

    Wojciech [vitx] is a Polish given name, equivalent to Czech Vojtch [vicx] , Slovak Vojtech, and German Woitke. The name is formed from two .

  • Wojciech Wikipedia Wolna Encyklopedia

    Imi Wojciech jest przykadem staropolskiego, osobowego imienia dwuczonowego, kt re jest reliktem imion pogaskich uywanych we wczesnym redniowieczu przez .

  • Wojciech Jaruzelski Wikipedia Wolna

    Wojciech Jaruzelski Data i miejsce urodzenia Kur w Data i miejsce mierci Warszawa Prezydent Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RP.